Velkommen til Advokatfirmaet Høgevold

Advokat og juridisk bistand

Advokatfirmaet Høgevold tilbyr bistand innen forskjellige rettsområder:

Arverett, testament og fremtidsfullmakt

Et dødsfall bringer med seg mange praktiske spørsmål og problemstillinger for de etterlatte. Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Les mer ...

Barnefordeling til barnets beste

Ved et samlivsbrudd er det viktigste å komme til enighet om hvor barn skal bo, og hvor mye tid de skal tilbringe med den av foreldrene de ikke bor hos. Hvem skal ha foreldreansvar? Hvor skal barnet bo fast? Hvor omfattende skal samværsordningen være for den forelder barnet ikke bor fast hos.

Les mer ...

Barnevern

Har barnevernet opprettet undersøkelsessak? Barnevernet har myndighet til å sende en sak for fylkesnemnda som kan ta fra foreldrene omsorgen for egne barn.

Ved omsorgsovertagelse bør du kontakte advokat. 

Les mer ...

Bistandsadvokat

Har du behov for juridisk bistad? Vi er tilgjengelig for de fleste juridiske spørsmål som krever advokathjelp.

Les mer ...

Psykisk helsevern

Advokat Kari Høgevold har spesialkompetanse innenfor psykisk helsevern. Vi bistår både personer underlagt psykisk helsevern, og deres pårørende.

Les mer ...

Samlivsbrudd og samboere

Når samboere som har levd sammen går fra hverandre, er det ofte en del som må fordeles ved samlivsbruddet.

Les mer ...

Separasjon og skilsmisse

Det er regler i ekteskapsloven og skifteloven som regulerer hvordan oppgjøret i en skilsmisse skal foregå. Halvparten av de ekteskap som inngås ender i skilsmisse. Veldig få sikrer seg med inngåelse av ektepakt.

Les mer ...

Strafferett

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene.

Les mer ...

Om Advokatfirmaet Høgevold

Hvem er vi?

Advokat Kari Høgevold har bred erfaring innenfor flere rettsområder, men arbeider hovedsakelig innenfor områdene familierett, foreldretvister, barnerett, barnevernrett, ektefelleskifte/skifteoppgjør herunder oppgjør etter ugift samliv, utarbeidelse av testamente, fremtidsfullmakt, samboerkontrakt, strafferett, bistandsadvokat, voldsoffererstatning, psykisk helsevern.  

Kortfattet CV; utdanning, verv og praksis

1.12.2003 – d.d.
Advokatfirmaet Høgevold
Mars 2020- d.d.Leder av Advokatforeningen Aust Agder krets
2011- 2019
Leder av Kontrollkommisjon II DPS, Sørlandet Sykehus Aust-Agder
2014 – d.d.
Styreleder i Gudrun Uglands legat
2009- 2016
Nemndsmedlem i Utlendingsnemnda Oslo (UNE)
1.1.2007 – d.d.
Familiemekler - oppnevnt av BUFETAT
2001-2003
Advokatfullmektig hos Advokat Pål Eide i Grimstad
1996-2001
IUM Shipmanagement AS/Andreas Ugland & Sons AS og IUM AS (Interocean Ugland Management). GARD i perioden oktober 1999-april 2000
1994-1995
EU-Kommisjonen i Bryssel, Juridisk avd. DG VI
1993
Université Louvain la Neuve, Bryssel – Franskstudier 
1992-1993
Barbu videregående skole Arendal; Undervisning i rettslære, markedsrett og organisasjon og ledelse
                                              

Ønsker du å ta kontakt?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg iløpet av kort tid

901 61 651
Storgaten 31, 4876 GRIMSTAD
Orgnr 986 299 327 MVA